Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

     В далечната 1972 година в китното селце Недан е издигнат висок дом, като дворец за щастливи деца. Този ден бил окъпан от слънчеви лъчи и усмихнати лица, ден щастлив за малки и големи.

     Първият директор, който отваря вратите на детския дом е г-жа Радка Георгиева. Всеки ден преминавал в игри и забавления, децата спортували, лудували, обичали сцената и ставали все по- можещи и знаещи. Така започва тази необикновена приказка, която се разказва и до днес.

     На този дворец за щастливи деца по – късно през годините дали името на една българка, влязла в историята със своя несломим дух, любов към родината, смелост и сила – Райна Княгиня.

     През учебната 2012/2013 година ЦДГ с. Бутово се присъединява към семейството на ДГ „Райна Княгиня“ и е филиал към нея и до днес.

     Цели 50 години откакто, от сутрин до вечер, през всички сезони, детската градина, с нейните слънчеви стаи и просторен двор, се изпълва с весел детски смях, ехтящ между старият кестен и стройните ели.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Условията за обучение, възпитание и социализация в ДГ „Райна Княгиня“ с. Недан и филиал с. Бутово  непрекъснато се подобряват. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика, комфорт и позитивна образователна среда. Интериорът в групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Детската градина е с две разновъзрастови групи – една в основна сграда с. Недан и една във филиал с. Бутово. В детската градина се приемат деца от 2 до 7 годишна възраст.

    Квалифицирани педагози се грижат неуморно и подхождат индивидуално към всяко дете, прекрачило прага на детската градина. Непрекъснато се подобряват и разнообразяват условията за занимания по интереси. Средата в групите дава пълна самостоятелност и  свободен достъп  за дейности по избор на всяко дете. Учебните кътове в занималните създават позитивна нагласа у децата за учене и стимулира мотивацията им за постижения. Природният кът създава условия за целенасочено наблюдение и възприемане на обекти от природата, внесени в занималнята. Природният кът създава предпоставки за адекватно и достъпно възприемане на природните обекти в учебна и игрова среда.

     Детската градина разполага със самостоятелни кухни и в двете сгради и перални. За отглеждането, обучението и възпитанието на децата се грижи висококвалифициран екип от предучилищни педагози и помощник – възпитатели.

     Учебно – възпитателната работа се осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка, съобразена с възрастовите и индивидуални потребности на всяко дете. Иновативните и интерактивни методи са застъпени в работата с децата, всяка група е оборудвана с компютърни конфигурации, озвучителни системи и лаптопи, като  основна сграда с. Недан  разполага с интерактивна бяла дъска.