Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Екип на Детска градина "Райна Княгиня" 

 

Иванка Миронова – директор

Силвия Тодорова – учител в основна сграда с. Недан

Съдбина Димитрова – старши учител във филиал с.- Бутово

Анита Боева – учител във филиал с. Бутово

Ваня Илиева – домакин

Марияна Борисова – готвач в основна сграда с. Недан

Светлана Данаилова – готвач във филиал с. Бутово

Вецка Христова – помощник – възпитател по проект АПСПО

Бисерка Георгиева - счетоводител

 

Обществен съвет

 

Диляна Иванова – председател

Анета Йонкова – родител

Неделчо Неделчев – родител

Роси Сашева – родител

Катя Димитрова – представител на финансиращ орган

Мария Петкова – резервен представител на финансиращ орган.