Улицата има свои правила! Къде играят децата?

В предучилищна възраст се усвояват основните знания и компетентности на децата като участници в движението по пътищата. Децата трябва да получат по забавен и достъпен начин ценни знания и умения по безопасност на пътя и да формират отношение към спазването на социални правила и норми на поведение на пътя за личната си безопасност като участници в движението по пътищата. В ситуациите по БДП в детската градина децата формират представи и практически умения на най – важните правила за безопасно движение като участници в уличното движение – пешеходци, пътници или велосипедисти.